Konstrukční kancelář FaM Tools

Konstrukční kancelář FaM Tools se zabývá převážně navrhováním a konstruováním lisovacích nástrojů pro plošné tváření plechů. Kancelář vznikla na začátku roku 2010 spojením dvou samostatných konstruktérů (Ing. Fridrich a Ing. Mikolajek).

Naše konstrukční kancelář se opírá o více jak dvacetileté zkušenosti z oboru lisování a konstrukce nástrojů pro tváření plechů, a to jak pro domácí tak i zahraniční firmy.

Zabýváme se konstrukcí nástrojů jak pro klasické tváření plechů tak i pro technologii přesného stříhání – fineblanking. Zkušenosti máme i v oboru konstrukce upínacího nářadí pro strojní operace obrábění. Jsme schopni také navrhovat různé montážní přípravky a pomůcky.

Od roku 2019 máme zkušenosti s konstrukcí a výrobou lisovacích nástrojů pro prototypovou i seriovou výrobu elektrod pro akumulátorové baterie, používané nejen pro automobilový průmysl.