Sloučené (blokové) střižné nástroje

Jedná se o nástroje na vystřihování a děrování dílu v jedné operaci. Díl může být vystřihován buď z pásu nebo předem připraveného přístřihu. Použití sloučených střižných nástrojů se uplatní u součástí menších i větších rozměrů z tenších plechů, např. statorové nebo rotorové plechy větších rozměrů.

Ukázky naší práce